HOME | Strulik GmbH | klapy ppoż. | Do oddymiania | SRC | Nawiewniki INFO |  KONTAKT  

 

 

Liniowy nawiewnik wirowy

WKA

 

Nawiewnik z zawirowaną strugą powietrza typ WSA

Liniowy nawiewnik ścienny typu WKA jest nawiewnikiem wirowym do montażu na ścianie lub suficie. WKA jest nawiewnikiem o stałym charakterze strugi powietrza, o wysokiej indukcji przeznaczony do systemów wentylacji i klimatyzacji dla instalacji komfortu i przemysłowych.

Właściwości nawiewnika:
• możliwość stosowania dla dużych obciążeń chłodniczych adekwatnie do wysokiej indukcji
• bez efektu przeciągów dla niskiej wysokości montażu
• wysoka efektywność wyrównania temperatury powietrza w strefie przebywania

Zakres wydatku powietrza
90-700 m3/h
Różnica temp. powietrza nawiew.
ΔT ≤ -10 K chłodzenie
ΔT ≤ +6 K lub +8 K grzanie

Zaletą nawiewnika WKA jest jego szczelinowy charakter do zabudowy w połączeniu z nawiewaniem zawirowanej strugi powietrza

Nawiewniki WKA obsługujące hall wejściowy Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu

 

karta katalogowa