HOME | Strulik GmbH | klapy ppoż. | Do oddymiania | SRC | Nawiewniki INFO |  KONTAKT  

 

 

STRULIK GmbH

Systemy Różnicowania Ciśnień (SRC)

zabezpieczenie dróg ewakuacyjynch przed zadymieniem wg PN-EN 12101-6:2007

 

zgodnie z zapisem w normie PN-EN12010-6:

11.5.2.4 Wentylatory nawiewne ze zmienną prędkością obrotową lub klapy sterowane czujnikami ciśnienia
nie powinny być stosowane, chyba że system będzie w stanie osiągnąć ponad 90 % żądanej wydajności w
ciągu 3 s od otwarcia lub zamknięcia drzwi.

Zasadnicze wymagania dla systemów ciśnieniowych:

Wymagania dotyczące nawiewu powietrza:

·        każda pionowa droga ewakuacyjna winna być wyposażona we własny odrębny system utrzymywania nadciśnienia,

·        dla budynków o wysokości poniżej 11 m dopuszcza się jeden punkt nawiewny,

·        w budynkach o wysokości powyżej 11 m punkty nawiewne powinny być równo rozmieszczone na wysokości klatki schodowej,

·        dolny punkt nawiewny nie powinien być umieszczony w odległości do 3 m od drzwi wyjściowych,

·        dla szybów windowych jeden punkt nawiewny dla szybu o wysokości do 30 m,

·        wytwarzanie ciśnienia może być w klatce, w klatce i przedsionku, w klatce i przedsionkach oraz w klatce i szybie windowym – patrz klasy systemów ciśnieniowych normy PN-EN 12101-6

·        przy wytwarzaniu nadciśnienia w klatce i w przedsionku każdy przedsionek powinien mieć jeden punkt nawiewu powietrza,

 Wymagania dotyczące czerpni powietrza:

·        punkty czerpalne muszą gwarantować zasysanie niezadymionego powietrza,

·        jeżeli czerpnia powietrza nie znajduje się na dachu należy ją wyposażyć w czujnik dymu w celu automatycznego wyłączenia systemu oraz dodatkowo możliwość ręcznego sterowania przez straż pożarną,

·        jeżeli czerpnia powietrza znajdują się na poziomie dachu to powinno zastosować się rozdzielenie na 2 punkty czerpalne skierowane w różne strony i oddalone od punktów wywiewnych oddymiania w pionie o 1 m w poziomie o 5 m; każdy z punktów czerpalnych na 100% wydajności systemu,

·        przewody z blachy powinny być prowadzone w strefie chronionej lub w chronionych szybach; stosowanie przewodów murowanych lub betonowych pod warunkiem gwarantowania niskiego poziomu przecieków,

·        nie wolno stosować klap odcinających w kanałach czerpalnych; przejście przez strefę pożarową w izolacji ogniochronnej równej odporności konstrukcji, w której są zamontowane

Wymagania dotyczące upustu powietrza:

·        klapa upustowa powinna upuszczać powietrze do otoczenia zewnętrznego bezpośrednio lub poprzez odpowiednie przewody wentylacyjne,

·        dla systemu klasy F, jeżeli klapa upustowa upuszcza powietrze do pomieszczenia użytkowego, to upust taki powinien być zabezpieczony klapą odcinającą wyzwalaną samoczynnie w temp. 70 - 72 °C,

·        klapa upustowa powinna być tak dobrana aby zapewniła upuszczenie całości powietrza nadmiarowego w klatce schodowej przy zachowaniu utrzymania nadciśnienia

·        klapa upustowa powinna reagować w ciągu 3 sekund na otwarcie drzwi,

Wymagania dotyczące wyrzutu nadmiaru powietrza:

·        należy przewidzieć i oszacować możliwość odprowadzenia nadmiarowego powietrza z pomieszczenia na kondygnacji objętej pożarem,

·        dopuszcza się zastosowanie wywiewów mechanicznych zaopatrzonych w regulację nadciśnienia (np. zespoły wywiewnych / oddymiających wentylatorów z kontrolą podciśnienia Strulik typu AE-EV),

·        zastosowanie automatycznego odprowadzania nadmiaru powietrza winno się aktywować tylko na kondygnacji objętej pożarem, na pozostałych kondygnacjach elementy systemu odprowadzania powietrza powinny pozostać zamknięte.

Ważniejsze inne wymagania:

·        wszystkie drzwi na klatce schodowej powinny być wyposażone w samozamykacze,

  • wentylatory i urządzenia sterujące powinny być umieszczone w obudowie o określonej odporności ogniowej (nie mniej niż EI 60) lub na dachu nieobudowane jeżeli odporność ogniowa przegrody między urządzeniem a budynkiem jest nie mniejsza niż EI 60 w zasięgu 5 m w każdym kierunku
Całość wymagań znajduje się w normie PN-EN 12101-6: 2007

SYSTEMY NADCIŚNIENIOWE STRULIK - PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

Systemy nadciśnieniowe firmy Strulik GmbH realizowane są wg normy PN-EN 12101-6.

zgodnie z zapisem w normie PN-EN12010-6:

11.5.2.4 Wentylatory nawiewne ze zmienną prędkością obrotową lub klapy sterowane czujnikami ciśnienia
nie powinny być stosowane, chyba że system będzie w stanie osiągnąć ponad 90 % żądanej wydajności w
ciągu 3 s od otwarcia lub zamknięcia drzwi.

 

Schemat 1. Typowe zabezpieczenie nadciśnieniowe klatki schodowej - pionowej drogi ewakuacyjnej.

Projektowana (obliczeniowa) prędkość powietrza na drzwiach winna wynosić nie mniej niż 0,75 m/s lub 2 m/s, w zależności od przeznaczenia budynku i możliwości ewakuacyjnych.

W niektórych obiektach jest konieczność przeprowadzenia ewakuacji jednoczesnej i wtedy wymaganiem granicznym jest utrzymanie minimalnego nadciśnienia na drodze ewakuacyjnej nie mniejszego niż 10 Pa przy wyjściowych drzwiach otwartych.

Schemat 2. Przykładowe zabezpieczenie nadciśnieniowe klatki schodowej - pionowej drogi ewakuacyjnej i oddymianie korytarza  - do siedmiu pięter.

Schemat 3. Przykładowe zabezpieczenie nadciśnieniowe klatki schodowej - pionowej drogi ewakuacyjnej i oddymianie korytarza  - do piętnastu pięter

Schemat 4. Przykładowe zabezpieczenie nadciśnieniowe klatki schodowej - pionowej drogi ewakuacyjnej i oddymianie korytarza  - do czterdziestu pięter

Schemat 5. Przykładowe zabezpieczenie nadciśnieniowe szachtu windowego - windy ratowniczej

zgodnie z zapisem w normie PN-EN12010-6:

11.5.2.4 Wentylatory nawiewne ze zmienną prędkością obrotową lub klapy sterowane czujnikami ciśnienia
nie powinny być stosowane, chyba że system będzie w stanie osiągnąć ponad 90 % żądanej wydajności w
ciągu 3 s od otwarcia lub zamknięcia drzwi.


DV1

DV-RK1

RK2

systemy różnicowania ciśnienia RK - wentylatory napowietrzające + zespoły klap upustowych DV1+RK2

 

 

systemy różnicowania ciśnienia RK - wentylatory napowietrzające zintegrowane z klapami upustowymi DV-RK1

 

 

zgodnie z zapisem w normie PN-EN12010-6:

11.5.2.4 Wentylatory nawiewne ze zmienną prędkością obrotową lub klapy sterowane czujnikami ciśnienia
nie powinny być stosowane, chyba że system będzie w stanie osiągnąć ponad 90 % żądanej wydajności w
ciągu 3 s od otwarcia lub zamknięcia drzwi.

Systemy różnicowania ciśnień RK - wywiew z kontrolą podciśnienia EV-RK3-JZI-DS

                                                                                                                                                                                                                             
zawory przeciwpożarowe

BCF-2-EI60S

EIS 90

zawory przeciwpożarowe

BCF-2

EIS 120

Zawory przeciwpożarowe

BTZ-2

EIS 120

zawory przeciwpożarowe

BTZ-CF

EIS 90

 

małogabarytowe klapy przeciwpożarowe

 

BEK

EIS 120

małogabarytowe klapy przeciwpożarowe

BK-CF

EIS 60

okrągłe klapy przeciwpożarowe

BR

EIS 120

okrągłe klapy przeciwpożarowe

BR2

EIS 120

prostokątne klapy przeciwpożarowe

 BKS-2

EIS 120

prostokątne klapy przeciwpożarowe

BK

EIS 90

prostokątne klapy przeciwpożarowe

BK2

EIS 120

prostokątne klapy pożarowe

BKU

EIS 120

prostokątne wielopłaszczyznowe klapy przeciwpożarowe

BKI

EIS 120

prostokątne klapy do oddymiania

RKU

 

prostokątne wielopłaszczyznowe klapy do oddymiania

RKI

prostokątne wielopłaszczyznowe klapy do oddymiania

RKE

małogabarytowe klapy przeciwpożarowe

TEC

EIS 120

 

kratki wentylacyjne z wkładem pęczniejącym

PX-G

EI 30, EI 90 (EI 60), EI 120

 

 

Systemy rozdziału powietrza - nawiewniki i wywiewniki

 

@ 2017