HOME | Strulik GmbH | klapy ppoż. | Do oddymiania | SRC | Nawiewniki |  INFO |  KONTAKT  

 

 

Systemy Różnicowania Ciśnień (SRC)

zabezpieczenie dróg ewakuacyjynch przed zadymieniem wg PN-EN 12101-6:2007

zespoły wywiewne (oddymiające) dachowe, z kontrolą podciśnienia - EV-RK3-JZI-DS

 

urządzenia SRC Strulik - karta informacyjna
wentylatory DV
klapy RK2
dachowe zespoły klap nadciśnieniowych RK2
ścienne zespoły klap nadciśnieniowych RK2
wentylatory ze zintegrowaną klapą nadciśnieniową DV-RK1
dachowe zespoły wywiewne / oddymiające z kontrolą ciśnienia EV-RK3-JZI-DS
kraty nawiewne
moduły zasilająco-sterujące EKS
 
 
zawory przeciwpożarowe

klapy przeciwpożarowe

klapy do systemów oddymiania

systemy różnicowania ciśnień (SRC)

nawiewniki

sprzedaż
o firmie
Strulik GmbH
Strulik Zrt.
Stik Industries
Strulik Info
Downloads
Obiekty referencyjne
Kontakt

zgodnie z zapisem w normie PN-EN12010-6:

11.5.2.4 Wentylatory nawiewne ze zmienną prędkością obrotową lub klapy sterowane czujnikami ciśnienia
nie powinny być stosowane, chyba że system będzie w stanie osiągnąć ponad 90 % żądanej wydajności w
ciągu 3 s od otwarcia lub zamknięcia drzwi.

Zespoły wywiewne z samoczynną kontrolą podciśnienia

Zespoły wywiewne z kontrolą podciśnienia są uzupełnieniem systemu w zakresie odprowadzenia powietrza / dymu z budynku. Samoczynna kontrola podciśnienia realizowana wbudowanymi w urządzenie klapami nadciśnieniowymi zabezpiecza przed nadmierny wzrostem różnicy ciśnień na drzwiach ewakuacyjnych do strefy objętej pożarem.

wentylator wywiewny EV (oddymiający F300 lub F400) + klapy nadciśnieniowe RK3 + cokół dachowy i wyrzutnie powietrza + klapy odcinające JZI

Dachowy zespół wywiewny z kontrolą podciśnienia typu EV-RK3-JZI-DS stanowi wentylator wywiewny, dwie przepustnice odcinające izolowane oraz dwie samoczynne klapy nadciśnieniowe. Zadaniem zespołu wywiewnego jest zapewnienie odprowadzenia na zewnątrz budynku powietrza służącego do podwyższenia ciśnienia z pomieszczenia użytkowego lub innej przestrzeni o niepodwyższonym ciśnieniu.

            Wentylator wywiewny to wentylator oddymiający klasy F300 lub F400 zgodnie z EN 12101-3. Zakres nominalnego wydatku powietrza od 9 500 m3/h do 33 000 m3/h.

            Izolowane przepustnice odcinające wykonane są z materiału izolacyjnego, a wyposażone są w siłownik ze sprężyną powrotną. Przepustnice odcinające zamykają przewody wywiewne chroniąc kanał wywiewny przed wychłodzeniem i ewentualnym osiągnięciem przez powietrze wewnątrz zespołu temperatury punktu rosy. Przepustnica jest w pozycji otwartej bez prądu. Zdjęcie zasilania w przypadku alarmu powoduje zadziałanie sprężyny powrotnej i otwarcie przepustnicy. Na cały alarmu przepustnice pozostają w pozycji otwartej. Pozycja zamknięta jest pod napięciem w czasie oczekiwania na alarm.

            Samoczynnej klapy nadciśnieniowe w zespole mają za zadanie utrzymywać podciśnienie w kanale wywiewnym i w obsługiwanej strefie na poziomie nie wyższym niż 80 Pa.

 

 

Wielkości wywiewnych zespołów dachowych typ EV-RK3-JZI-DS.

 

Wielkość

masa

moc silnika wentylatora

minimalny wydatek powietrza

nominalny wydatek powietrza

 

[kg]

[kW]

[m3/h]

[m3/h]

560/3

485

3

900

9 500

630/3

595

3

1 100

12 000

630/5,5

685

5,5

1 450

15 000

710/5,5

775

5,5

1 750

18 500

710/7,5

905

7,5

2 100

22 000

800/7,5

1060

7,5

2 500

27 000

800/15

1240

15

3 100

33 000

 

Wymiary wywiewnych zespołów dachowych typ EV-RK3-JZI-DS (oznaczenie wielkości jak na rysunku)

 

Wielkość

B

H

L

B RK

H RK

Hs

Ü

 

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

560/3

1200

2255

2320

670

688

1555

800

630/3

1350

2505

2465

670

826

1555

800

630/5,5

1500

2700

2660

800

964

1750

840

710/5,5

1650

2860

2820

840

1102

1810

855

710/7,5

1800

3115

3000

930

1240

1950

880

800/7,5

2000

3410

3220

1000

1376

2100

900

800/15

2200

3410

3420

1000

1651

2100

800

 

 

            Dachowy zespół wywiewny z kontrolą podciśnienia typ EV-RK3-JZI-DS/F300

Dachowy zespół wywiewny z kontrolą podciśnienia stanowi wentylator oddymiający w klasie F300 oraz dwie samoczynne klapy nadciśnieniowe i dwie przepustnice izolacyjne z siłownikami ze sprężyną powrotną.

            Wentylator w klasie F300 zgodnie z PN-EN 12101-3.

 

            Dachowy zespół wywiewny z kontrola podciśnienia typ EV-RK2-JZI-DS/F400

Dachowy zespół wywiewny z kontrolą podciśnienia stanowi wentylator oddymiający w klasie F400 oraz dwie samoczynne klapy nadciśnieniowe i dwie przepustnice izolacyjne z siłownikami ze sprężyną powrotną.

            Wentylator w klasie F400 zgodnie z PN-EN 12101-3.

 

więcej informacji: polska@srulik.com

 


zgodnie z zapisem w normie PN-EN12010-6:

11.5.2.4 Wentylatory nawiewne ze zmienną prędkością obrotową lub klapy sterowane czujnikami ciśnienia
nie powinny być stosowane, chyba że system będzie w stanie osiągnąć ponad 90 % żądanej wydajności w
ciągu 3 s od otwarcia lub zamknięcia drzwi.

DV1

DV-RK1

RK2

systemy różnicowania ciśnienia RK - wentylatory napowietrzające + zespoły klap upustowych DV1+RK2

 

 

systemy różnicowania ciśnienia RK - wentylatory napowietrzające zintegrowane z klapami upustowymi DV-RK1

 

 

zgodnie z zapisem w normie PN-EN12010-6:

11.5.2.4 Wentylatory nawiewne ze zmienną prędkością obrotową lub klapy sterowane czujnikami ciśnienia
nie powinny być stosowane, chyba że system będzie w stanie osiągnąć ponad 90 % żądanej wydajności w
ciągu 3 s od otwarcia lub zamknięcia drzwi.

Systemy różnicowania ciśnień RK - wywiew z kontrolą podciśnienia EV-DV-RK3

                                                                                                                                                                                                                             
zawory przeciwpożarowe

BCF-2-EI60S

EIS 90

zawory przeciwpożarowe

BCF-2

EIS 120

Zawory przeciwpożarowe

BTZ-2

EIS 120

zawory przeciwpożarowe

BTZ-CF

EIS 90

 

małogabarytowe klapy przeciwpożarowe

 

BEK

EIS 120

małogabarytowe klapy przeciwpożarowe

BK-CF

EIS 60

okrągłe klapy przeciwpożarowe

BR

EIS 120

okrągłe klapy przeciwpożarowe

BR2

EIS 120

prostokątne klapy przeciwpożarowe

 BKS-2

EIS 120

prostokątne klapy przeciwpożarowe

BK

EIS 90

prostokątne klapy przeciwpożarowe

BK2

EIS 120

prostokątne klapy pożarowe

BKU

EIS 120

prostokątne wielopłaszczyznowe klapy przeciwpożarowe

BKI

EIS 120

prostokątne klapy do oddymiania

RKU

 

prostokątne wielopłaszczyznowe klapy do oddymiania

RKI

prostokątne wielopłaszczyznowe klapy do oddymiania

RKE

małogabarytowe klapy przeciwpożarowe

TEC

EIS 120

 

kratki wentylacyjne z wkładem pęczniejącym

PX-G

EI 30, EI 90 (EI 60), EI 120

 

 

Systemy rozdziału powietrza - nawiewniki i wywiewniki

 

@ 2017