HOME | Strulik GmbH | klapy ppoż. | Do oddymiania | SRC | Nawiewniki |  INFO |  KONTAKT  

 

 

Systemy Różnicowania Ciśnień (SRC)

zabezpieczenie dróg ewakuacyjynch przed zadymieniem wg PN-EN 12101-6:2007

DV1 (DV2) + RK2

 

zgodnie z zapisem w normie PN-EN12010-6:

11.5.2.4 Wentylatory nawiewne ze zmienną prędkością obrotową lub klapy sterowane czujnikami ciśnienia
nie powinny być stosowane, chyba że system będzie w stanie osiągnąć ponad 90 % żądanej wydajności w
ciągu 3 s od otwarcia lub zamknięcia drzwi.

System nadciśnieniowy rozdzielony:

wentylator napowietrzający DV współpracujący z klapą upustową RK2

Napowietrzanie przestrzeni chronionej jest zapewnione przez wentylator nawiewny ze stabilizacją charakterystyki przepływu. Wentylator typu DV1 lub DV2. Utrzymywanie nadciśnienia na odpowiednim poziomie jest realizowane klapą upustową RK2, zwykle zabudowaną w zespołach klapy upustowej dachowych lub ściennych. Klapa RK2 jest klapą samoczynną, tensometryczną.

Wentylatory napowietrzające (nadmuchowe) typ DV:

Wentylatory napowietrzające DV są osiowymi wentylatorami nawiewnymi ze stabilizatorem przepływu. Zgodnie z normą PN-EN 12101-6 „Wentylatory nawiewne ze zmiennym wydatkiem kontrolowane czujnikami ciśnienia nie powinny być użyte, chyba że system może uzyskać więcej niż 90% wydajność dla nowych wymogów objętościowych pomieszczenia w ciągu 3 sekund od otwierania lub zamykania drzwi”. Stąd wentylatory DV wraz z zespołem klapy nadciśnieniowej RK posiadają konstrukcję pozwalającą spełnić wymaganie normy. Wentylatory DV mają stabilizowaną charakterystykę i stały wydatek powietrza, nadciśnienie w kontrolowanej przestrzeni jest utrzymywane dzięki samoczynnemu działaniu klapy nadciśnieniowej, której reakcja na szybkozmienne warunki powietrza odbywa się w czasie < 3 sekund.

Wentylatory napowietrzające DV standardowo są dostarczane z wibroizolatorami oraz z wyłącznikiem serwisowym. Może być dostarczany z przepustnicą odcinającą po stronie tłocznej oraz króćcem elastycznym od strony tłocznej i/lub ssawnej, z kratą osłonową od strony ssawnej. Dobór wyposażenia wentylatora DV oraz wybór stron obsługowej w karcie doboru wyposażenia.

Wentylatory DV występują w odmianach typu: DV1, DV2, DV1-WSG i DV1-WSG2.

Wielkości wentylatorów DV1

Tabela. Wielkości nominalne wentylatorów typu DV1 (w tym DV1, DV1-WSG oraz DV1-WSG2)

Wielkość nominalna

moc silnika

nominalny wydatek powietrza

nominalny spręż całkowity

obroty wentylatora

prąd nominalny

prąd rozruchu podłączenie bezpośrednie

prąd rozruchu gwiazda - trójkąt

 

[kW]

[m3/h]

[Pa]

[min-1]

[A]

[A]

[A]

DV1-400

1,5

5600

530

2900

3,3

20,8

12,0

 

3

8000

900

2900

6,2

40,3

23,3

DV1-450

0,75

5000

220

1405

2

9,6

5,5

 

4

10.000

900

2900

7,9

66,4

38,3

 

5,5

11.200

1150

2900

10,5

66,8

38,6

DV1-500

1,5

9000

320

1410

3,5

19,6

11,3

 

5,5

12.500

1000

2900

11

69,3

40,0

 

7,5

14.000

1250

2900

14,6

94,9

54,8

 

11

18.000

1400

2900

20,5

141,4

81,6

DV1-630

2,2

11.200

400

1440

4,8

25,4

14,7

 

3

14.000

450

1440

6,6

40,9

23,6

 

4

18.000

500

1440

8,8

55,4

32,0

DV1-710

4

18.000

500

1460

8,8

55,4

32,0

 

5,5

20.000

630

1460

11,5

75,9

43,8

 

7,5

25.000

710

1460

15,5

105,4

60,9

DV1-800

7,5

25.000

630

1465

15,5

105,4

60,9

 

11

31.500

800

1465

22

151,8

87,6

 

15

35.500

1000

1465

29,5

200,6

115,8

DV1-900

15

35.500

900

1465

29,5

200,6

115,8

 

18,5

40.000

1000

1465

37

259

149,5

 

22

45.000

1120

1465

43

296,7

171,3

 

30

50.000

1250

1465

52

358,8

207,2

DV1-1000

22

50.000

900

1465

43

296,7

171,3

 

30

56.000

1120

1465

52

358,8

207,2

 

37

63.000

1250

1465

66

448,8

259,1

 

45

71.000

1400

1465

82

574

331,4

 

Podstawowe wentylatory napowietrzające DV1 w obudowie prostopadłościennej przystosowane do podłączenia wentylacyjnego przewodu prostokątnego. Wentylatory na wibroizolatorach gumowych przystosowanych do trwałego zamocowania do podłoża. Wyposażony w wyłącznik serwisowy umieszczony na obudowie, który pozwala na odłączenie zasilania wentylatora dla czynności serwisowych. Pozwala na kontrolę pozycji załączenia oraz przystosowany do zablokowania pozycji włączonej - zamykanie pokrętła wyłącznika kłódką.

 Wyposażenie opcjonalne wentylatorów obejmuje (karta doboru wyposażenia):

- króćce elastyczne

- odcinające przepustnice wielopłaszczyznowe z siłownikiem ze sprężyną powrotną

- kraty osłonowe

 

Tabela. Wymiary gabarytowe wentylatorów DV1

Wielkość nominalna

Ba

Bi

Ha

Hi

L

L1

L2

L3

L4

masa

 

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

DV1-400

590

500

685

550

710

176

--

494

540

110

DV1-450

650

560

750

615

740

178

--

522

600

120

DV1-500

710

630

825

690

810

191

--

579

670

190

DV1-630

880

800

1000

870

950

168,5

--

741,5

840

250

DV1-710

980

900

1105

975

1025

212

--

773

940

350

DV1-800

1080

1000

1215

1085

1180

261

480

879

1040

445

DV1-900

1200

1120

1345

1215

1190

207

470

940

1160

680

DV1-1000

1330

1250

1485

1355

1305

208

526

1052

1290

745

 

zespoły klapy nadciśnieniowej RK2 współpracujące z wentylatorem napowietrzającym DV1 (lub DV2)

zgodnie z zapisem w normie PN-EN12010-6:

11.5.2.4 Wentylatory nawiewne ze zmienną prędkością obrotową lub klapy sterowane czujnikami ciśnienia
nie powinny być stosowane, chyba że system będzie w stanie osiągnąć ponad 90 % żądanej wydajności w
ciągu 3 s od otwarcia lub zamknięcia drzwi.

Głównym elementem odpowiedzialnym za utrzymanie zadanego nadciśnienia na drodze ewakuacyjnej jest samoczynna klapa nadciśnieniowa wykonana z aluminium i stali. Klapa ma za zadanie upuszczać nadmiar powietrza dostarczany przez wentylator napowietrzający ze stałym wydatkiem na drogę ewakuacyjną.

            Klapa RK2 jest sprawdzona pod względem wymaganej ilości otwarć oraz ustawiona na utrzymywanie nadciśnienia otwarcia +50 Pa (maksymalnie +80 Pa). Po przekroczeniu nadciśnienia np. równego 50 Pa w chronionej strefie klapa gwałtownie otwiera się całkowicie. Podawany wydatek nominalny jest dla różnicy ciśnienia +50 Pa (lub +30 Pa). Po otwarciu klapy nadciśnienie na drodze ewakuacyjnej ustala się, klapa zamyka się, gdy ciśnienie spadnie poniżej +10 Pa, co wynika z histerezy działania samoczynnej klapy nadciśnieniowej. Czas reakcji samoczynnej klapy nadciśnieniowej jest zawsze poniżej 3 sekund.

            Samoczynna klapa nadciśnieniowa typ RK jest wyposażona w mechanizm tensometryczny (sprężynowy), dzięki czemu, sprawność jej działania nie zależy od położenia względem ziemskiego pola grawitacyjnego. Może być montowana w dowolnej pozycji względem ziemi: poziomo, pionowo lub skośnie. Może być montowana w przegrodzie budowlanej lub w wentylacyjnym przewodzie upustowym. Mechanizm sprężynowy pozwala na regulację różnicy ciśnień otwarcia.

 

Samoczynna klapa nadciśnieniowa RK2 jest fabrycznie ustawiona na normatywne ciśnienie zadziałania.

Samoczynna klapa nadciśnieniowa jest produkowana w wielkościach standardowych lub dowolnych z zastrzeżeniem ograniczeń wymiarów płaszczyzn przegrody wielopłaszczyznowej w korelacji do mechanizmu sprężynowego klapy.

 Klapa jest zbudowana z aluminiowej ramy oraz wielopłaszczyznowej przegrody ułożyskowanej w tej ramie. Napięcie sprężyny utrzymuje przegrody klapy w położeniu zamkniętym aż do momentu wystąpienia różnicy ciśnienia po obu stronach klapy wynoszącej +50 Pa, po którym przekroczeniu następuje gwałtowne pełne otwarcie jednocześnie wszystkich przegród klapy. Po spadku różnicy ciśnień do poziomu +10 Pa klapa zamyka się. Mechanizm klapy jest objęty ochroną patentową.

Dachowy zespół samoczynnej klapy nadciśnieniowej typ DE-RK2-JZI-DS-AH

Dachowy zespół klapy nadciśnieniowej DE-RK2-JZI-DS-AH jest to kompletny zespół klapy nadciśnieniowej do ustawienia na dachu płaskim. Główne elementy zespołu:

- samoczynna klapa nadciśnieniowa RK2 (opcjonalnie z siłownikiem ze sprężyną powrotną w funkcji przewietrzania - bez napięcia zamknięta)

- izolacyjna przepustnica JZI z siłownikiem ze sprężyną powrotną (bez napięcia otwarta)

- cokół dachowy DS.

- czterostronna wyrzutnia powietrza AH

 

 Wymiary gabarytowe standardowych wielkości zespołu dachowego DE-RK2-JZI-DS-AH

Wielkość

BRK x HRK

A

B

Hg

HLa

Masa

wydatek powietrza przy nadciśnieniu +50 Pa

 

[mm]

[kg]

[m3/h]

420 x 550

900

800

1705

600

260

5 000

670 x 688

1200

1000

1805

700

350

10 000

840 x 826

1500

1300

2055

950

470

15 000

960 x 964

1500

1300

2055

950

480

20 000

930 x 1102

1500

1300

2055

950

490

22 000

930 x 1240

1500

1300

2055

950

500

25 000

1000 x 1240

1500

1300

2055

950

510

26 800

1125 x 1240

1500

1450

2155

1050

615

30 200

 

Konstrukcja zespołu daje możliwość pewnego zamocowania do dachu poprzez kotwy do kołnierza cokołu dachowego, a tym samym zabezpieczeniem przed silnym naporem wiatru na dachu budynku. Przepustnica JZI wykonana z płyt krzemianowo-wapniowych zapewnia odpowiednią izolację otworu upustowego, i wraz z izolacją cokołu zabezpiecza przed osiągnięciem punktu rosy na elementach wewnętrznych zespołu, a tym samym na samoczynnej klapie RK2. Izolacja taka zabezpiecza przed możliwością wykroplenia się wody od strony obsługiwanej przez zespół drogi ewakuacyjnej. Czterostronna wyrzutnia powietrza AH, jej konstrukcja, gwarantuje wyeliminowanie wpływu naporu wiatru na działanie samoczynnej klapy nadciśnieniowej.

Dachowy zespół klapy nadciśnieniowej standardowo jest malowany na kolor RAL7001.

W systemach dla budynków wysokich gdzie jest zagrożenie oddziaływania efektu kominowego, samoczynne klapy nadciśnieniowe wyposażone są w siłowniki modulowane SLM-SLC. Modulowany siłownik pozwala na płynną zmianę charakterystyki działania klapy nadciśnieniowej w algorytmie dla kompensacji efektu kominowego. Zmiana charakterystyki nie ma wpływu na szybkość reakcji samoczynnej klapy nadciśnieniowej. 

 

Dachowy zespół samoczynnej klapy nadciśnieniowej typ DE-RK2-LK1 lub DE-RK2-DK1

 

Kombinacja sufitowej klapy nadciśnieniowej w ramie MR wraz poliwęglanową kopułkową wyrzutnią powietrza typ LK1 lub aluminiową kopułkową typ DK1 stanowi zespół samoczynnej klapy nadciśnieniowej typ DE-RK2-LK1 lub DE-RK2-DK1.

Kopułkowa wyrzutnia powietrza minimalizuje wysokość zestawu od strony dachu. Samoczynna klapa nadciśnieniowa w ramie montażowej typu MR jest umieszczona w otworze od strony sufitu. Rewizja samoczynnej klapy nadciśnieniowej od strony sufitu. Ograniczenie wpływu naporu wiatru jest realizowane poprzez otwarcie kopułki o 165° i wspomniane już umieszczenie klapy nadciśnieniowej w otworze od strony sufitu.

Koułkowe wyrzutnie powietrza są o nominalnej wysokości 300, 400 lub 500 mm. Minimalna grubość stropu dla tego zestawu to 270 mm.

 

Wymiary dachowego zespołu klapy nadciśnieniowej DE-RK2-LK1 (opcja DE-RK2-DK1)

Wielkość

BRK x HRK

B

H

B DD

H DD

LK

E

Ilość punktów moco-wania

Masa DK1

Masa RK2-MR

Wydatek powietrza przy +50 Pa

 

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[szt.]

[kg]

[kg]

[m3/h]

420 x 550

1000

1000

780

710

1200 x 1200

450

12

65

26

5 000

670 x 688

1250

1050

1030

848

1200 x 1200

450

12

65

33

10 000

840 x 826

1400

1200

1200

986

1200 x 1200

450

12

65

41

15 000

960 x 964

1550

1350

1320

1124

1500 x 1500

300

20

95

49

20 000

930 x 1102

1500

1500

1290

1262

1500 x 1500

300

20

95

54

22 000

930 x 1240

1500

1600

1290

1400

1500 x 1500

300

20

95

57

25 000

1000 x 1240

1600

1600

1360

1400

1500 x 1500

300

20

95

60

26 800

1125 x 1240

1700

1600

1500

1400

1500 x 1500

300

20

95

63

30 200

 

Wyrzutnia kopułkowa wyposażona jest w siłownik rewersyjny 24 V. Współczynnik przenikania ciepła dla kopułki i cokołu wynosi U=0,85 W/m2K, co pozwala na rezygnację z dodatkowej przepustnicy izolacyjnej umieszczonej pomiędzy samoczynną klapą nadciśnieniową a wyrzutnią kopułkową. Zespół jest wolny od problemu wykraplania się wody na powierzchni wewnętrznej klap.

Opcje wykonania to:

- klapa nadciśnieniowa z siłownikiem ze sprężyną powrotną SFR w funkcji przewietrzania - siłownik bez prądu = klapa zamknięta

- klapa nadciśnieniowa z siłownikiem ze sprężyną powrotną SFL w funkcji oddymiania naturalnego - siłownik bez prądu = klapa otwarta

- klapa nadciśnieniowa z siłownikiem modulowanym SLM-SLC do systemu z kompensacją wpływu efektu kominowego - zmiana charakterystyki / histerezy otwarcia samoczynnej klapy nadciśnieniowej.

 

Dachowy zespół klapy nadciśnieniowej do dachów skośnych typ DE-RK2-AF

 

Dachowy zespół klapy do dachów skośnych jest połączeniem oddymiającego okna dachowego AF z klapą nadciśnieniową w ramie montażowej MR. Okno dachowe jest zgodne z normą PN-EN 12101-2, wyposażone jest w siłownik rewersyjny 24V DC. Okno, jak i cały zespół, może być stosowany dla dachów o kącie nachylenia z zakresu od 20° do 60° kąta nachylenia. Zestawy można stosować dla dachów o minimalnej grubości 210 mm. Klapa nadciśnieniowa wystaje do wnętrza dachu na odległość 250 mm.

 

  

 

Wymiary dachowego zespołu klapy nadciśnieniowej DE-RK2-AF

Wielkość B RK x H RK

B MR

H MR

T MR

B otwór

Grubość dachu

Kąt nachylenia dachu

B AF

H AF

Masa okna

Masa RK2-MR

Wydatek powietrza przy +50 Pa

 

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[ ° ]

[mm]

[mm]

[kg]

[kg]

[m3/h]

420 x 550

750

1350

≥250

710

≥210

20 ÷ 60

780

1400

41

29

5 000

670 x 688

900

1350

≥250

870

≥210

20 ÷ 60

940

1400

47

36

10 000

840 x 826

1100

1350

≥250

1070

≥210

20 ÷ 60

1140

1400

55

45

15 000

960 x 964

1100

1350

≥250

1070

≥210

20 ÷ 60

1140

1400

55

54

20 000

1125 x 964

1100

1600

≥250

1070

≥210

20 ÷ 60

1140

1400

55

64

21 000

 

Opcje wykonania to:

- klapa nadciśnieniowa z siłownikiem ze sprężyną powrotną SFR w funkcji przewietrzania - siłownik bez prądu = klapa zamknięta

- klapa nadciśnieniowa z siłownikiem ze sprężyną powrotną SFL w funkcji oddymiania naturalnego - siłownik bez prądu = klapa otwarta

- klapa nadciśnieniowa z siłownikiem modulowanym SLM-SLC do systemu z kompensacją wpływu efektu kominowego - zmiana charakterystyki / histerezy otwarcia samoczynnej klapy nadciśnieniowej.

 

Zespół klapy nadciśnieniowej z wielopłaszczyznową przepustnicą izolacyjną, typ RK2-JZI

 

Zestawienie samoczynnej klapy nadciśnieniowej RK2 z wielopłaszczyznową przepustnicą izolacyjną JZI stosowane w zabudowie kanałowej lub wraz z nietypową wyrzutnią powietrza, ścienną lub sufitową. Przepustnica wielopłaszczyznowa JZI wykonana jest z płyt krzemianowo-wapniowych o współczynniku przewodzenia λ = 0,17 W/mK, dzięki temu jest dobrą izolacją termiczną otworu upustowego. Materiał konstrukcyjny przepustnicy wielopłaszczyznowej jest impregnowany przeciwwilgociowo. Przepustnica wielopłaszczyznowa jest wyposażona w siłownik ze sprężyną powrotną, analogowy 24V DC / AC lub 230 V AC, lub siłownik ze sprężyną powrotną z interfejsem cyfrowym SLC.

 

Wymiary zestawów RK2-JZI

Wielkość

B RK x H RK

B RK2

H RK2

Ba

Ha

Masa RK2-JZI

Wydatek powietrza przy +50 Pa

 

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

[m3/h]

420 x 550

420

550

705

755

60

5 000

670 x 688

670

688

955

890

80

10 000

840 x 826

840

826

1125

1030

100

15 000

960 x 964

960

964

1245

1170

120

20 000

930 x 1102

930

1102

1215

1310

130

22 000

930 x 1240

930

1240

1215

1445

140

25 000

1000 x 1240

1000

1240

1285

1445

155

26 800

1125 x 1240

1125

1240

1410

1445

170

30 200

Opcje wykonania to:

- klapa nadciśnieniowa z siłownikiem ze sprężyną powrotną SFR w funkcji przewietrzania - siłownik bez prądu = klapa zamknięta

- klapa nadciśnieniowa z siłownikiem ze sprężyną powrotną SFL w funkcji oddymiania naturalnego - siłownik bez prądu = klapa otwarta

- klapa nadciśnieniowa z siłownikiem modulowanym SLM-SLC do systemu z kompensacją wpływu efektu kominowego - zmiana charakterystyki / histerezy otwarcia samoczynnej klapy nadciśnieniowej.

 

Ścienny zestaw klapy nadciśnieniowej DE-RK2-JZI-PBV

 

Ścienny zestaw klapy nadciśnieniowej składa się z zestawu klapy RK2-JZI oraz naściennej wyrzutni powietrza PBV. Zestaw RK2-JZI może być umieszczony częściowo w ścianie, natomiast wyrzutnia powietrza PBV jest umieszczona na ścianie od zewnątrz. Wyrzutnia PBV jest tak skonstruowana aby wyeliminować oddziaływanie naporu wiatru na klapę nadciśnieniową. Dlatego wylot powietrza jest na boki, a bezpośredni kierunek otworu wyrzutowego jest chroniony ekranem.

 

Wyrzutnia powietrza PBV chroni przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych oraz zapewnia swobodne odprowadzenie powietrza bez wpływu napierającego wiatru na fasadę budynku.

 

Wymiary ściennego zespołu klapy nadciśnieniowej DE-RK2-JZI-PBV

Wielość

B RK x H RK

A

B

C

D

E

F

G

B RK2

H RK2

Ba

Ha

Masa PBV

Masa RK2-JZI

Wydatek powietrza przy +50 Pa

 

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

[kg]

[m3/h]

420 x 550

1265

1270

1095

1050

420

775

520

420

550

705

755

45

60

5 000

670 x 688

1535

1540

1365

1320

510

1045

610

670

688

955

890

60

80

10 000

840 x 826

1715

1720

1545

1500

600

1225

700

840

826

1125

1030

77

100

15 000

960 x 964

1805

1810

1635

1590

690

1315

790

960

964

1245

1170

86

120

20 000

930 x 1102

1895

1900

1725

1680

780

1405

880

930

1102

1215

1310

96

130

22 200

930 x 1240

1895

1900

1725

1680

780

1405

880

930

1240

1215

1445

96

140

25 000

1000 x 1240

1895

1900

1725

1680

780

1405

880

1000

1240

1285

1445

96

155

26 800

1125 x 1240

2015

2090

1865

1805

855

1545

955

1125

1240

1410

1445

115

170

30 200

 

Opcje wykonania to:

- klapa nadciśnieniowa z siłownikiem ze sprężyną powrotną SFR w funkcji przewietrzania - siłownik bez prądu = klapa zamknięta

- klapa nadciśnieniowa z siłownikiem ze sprężyną powrotną SFL w funkcji oddymiania naturalnego - siłownik bez prądu = klapa otwarta

- klapa nadciśnieniowa z siłownikiem modulowanym SLM-SLC do systemu z kompensacją wpływu efektu kominowego - zmiana charakterystyki / histerezy otwarcia samoczynnej klapy nadciśnieniowej.

 

Ścienny zespół klapy nadciśnieniowej DE-RK2-JZI-VS-PBV

 

Ścienny zestaw klapy nadciśnieniowej DE-RK2-JZI-VS-PBV składa się z zestawu klapy RK2-JZI oraz wyrzutni powietrza PBV. Zestaw RK2-JZI jest umieszczony w części kanałowej VS przytwierdzanej do ściany. Wyrzutnia PBV jest tak skonstruowana aby wyeliminować oddziaływanie naporu wiatru na klapę nadciśnieniową. Dlatego wylot powietrza jest na boki, a bezpośredni kierunek otworu wyrzutowego jest chroniony ekranem. Z uwagi na masę całość zespołu, który znajduje się na zewnątrz ściany jest podparta w miejscu połączenia części kanałowej VS i wyrzutni powietrza PBV.

 

 

Wymiary ściennego zespołu klapy nadciśnieniowej DE-RK2-JZI-VS-PBV

Wielość

B RK x H RK

A

B

C

D

E

F

G

H

Masa

Wydatek powietrza przy +50 Pa

 

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

[m3/h]

420 x 550

1205

1325

1105

1135

915

875

745

310

177

5 000

670 x 688

1390

1540

1365

1320

1005

1045

825

330

231

10 000

840 x 826

1570

1720

1545

1500

1095

1225

855

345

289

15 000

960 x 964

1665

1815

1645

1590

1190

1315

1000

310

326

20 000

930 x 1102

1755

2040

1865

1680

1255

1545

1075

300

366

22 200

930 x 1240

1755

2040

1865

1680

1255

1545

1075

300

378

25 000

1000 x 1240

1755

2040

1865

1680

1255

1545

1075

300

385

26 800

1125 x 1240

1880

2040

1865

1810

1345

1555

1165

315

418

30 200

 

Opcje wykonania to:

- klapa nadciśnieniowa z siłownikiem ze sprężyną powrotną SFR w funkcji przewietrzania - siłownik bez prądu = klapa zamknięta

- klapa nadciśnieniowa z siłownikiem ze sprężyną powrotną SFL w funkcji oddymiania naturalnego - siłownik bez prądu = klapa otwarta

- klapa nadciśnieniowa z siłownikiem modulowanym SLM-SLC do systemu z kompensacją wpływu efektu kominowego - zmiana charakterystyki / histerezy otwarcia samoczynnej klapy nadciśnieniowej.

 

Ścienny zespół klapy nadciśnieniowej DE-RK2-LF

 

Ścienny zespół klapy nadciśnieniowej DE-RK2-LF jest kombinacją samoczynnej klapy nadciśnieniowej i żaluzjowego okna oddymiającego LF z siłownikiem rewersyjnym 24 V DC. Okno jest zgodne z PN-EN 12101-2.

Wymiary ściennego zespołu klapy nadciśnieniowej DE-RK2-LF

Wielość

B RK x H RK

B

H

B WD

H WD

T WD

B RAM

H RAM

Masa okna

Masa RK2-MG

Wydatek powietrza przy +50 Pa

 

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

[kg]

[m3/h]

420 x 550

1000

950

800

750

≥ 365

740

690

19

26

5 000

670 x 688

1250

1050

1050

850

≥ 365

990

790

27

33

10 000

840 x 826

1400

1200

1200

1000

≥ 365

1140

940

36

41

15 000

960 x 964

1550

1350

1350

1150

≥ 365

1290

1090

44

49

20 000

930 x 1102

1500

1500

1300

1300

≥ 365

1240

1240

49

54

22 200

930 x 1240

1500

1600

1300

1400

≥ 365

1240

1340

53

57

25 000

1000 x 1240

1600

1600

1400

1400

≥ 365

1340

1340

56

60

26 800

1125 x 1240

1700

1600

1500

1400

≥ 365

1440

1340

61

63

30 200

 

więcej informacji: polska@srulik.com

 


zgodnie z zapisem w normie PN-EN12010-6:

11.5.2.4 Wentylatory nawiewne ze zmienną prędkością obrotową lub klapy sterowane czujnikami ciśnienia
nie powinny być stosowane, chyba że system będzie w stanie osiągnąć ponad 90 % żądanej wydajności w
ciągu 3 s od otwarcia lub zamknięcia drzwi.

DV1

DV-RK1

RK2

systemy różnicowania ciśnienia RK - wentylatory napowietrzające + zespoły klap upustowych DV1+RK2

 

 

systemy różnicowania ciśnienia RK - wentylatory napowietrzające zintegrowane z klapami upustowymi DV-RK1

 

 

zgodnie z zapisem w normie PN-EN12010-6:

11.5.2.4 Wentylatory nawiewne ze zmienną prędkością obrotową lub klapy sterowane czujnikami ciśnienia
nie powinny być stosowane, chyba że system będzie w stanie osiągnąć ponad 90 % żądanej wydajności w
ciągu 3 s od otwarcia lub zamknięcia drzwi.

Systemy różnicowania ciśnień RK - wywiew z kontrolą podciśnienia EV-DV-RK3

                                                                                                                                                                                                                             
zawory przeciwpożarowe

BCF-2-EI60S

EIS 90

zawory przeciwpożarowe

BCF-2

EIS 120

Zawory przeciwpożarowe

BTZ-2

EIS 120

zawory przeciwpożarowe

BTZ-CF

EIS 90

 

małogabarytowe klapy przeciwpożarowe

 

BEK

EIS 120

małogabarytowe klapy przeciwpożarowe

BK-CF

EIS 60

okrągłe klapy przeciwpożarowe

BR

EIS 120

okrągłe klapy przeciwpożarowe

BR2

EIS 120

prostokątne klapy przeciwpożarowe

 BKS-2

EIS 120

prostokątne klapy przeciwpożarowe

BK

EIS 90

prostokątne klapy przeciwpożarowe

BK2

EIS 120

prostokątne klapy pożarowe

BKU

EIS 120

prostokątne wielopłaszczyznowe klapy przeciwpożarowe

BKI

EIS 120

prostokątne klapy do oddymiania

RKU

 

prostokątne wielopłaszczyznowe klapy do oddymiania

RKI

prostokątne wielopłaszczyznowe klapy do oddymiania

RKE

małogabarytowe klapy przeciwpożarowe

TEC

EIS 120

 

kratki wentylacyjne z wkładem pęczniejącym

PX-G

EI 30, EI 90 (EI 60), EI 120

 

 

Systemy rozdziału powietrza - nawiewniki i wywiewniki

 

@ 2017