HOME | Strulik GmbH | klapy ppoż. | Do oddymiania | SRC | Nawiewniki INFO |  KONTAKT  

 

 

STRULIK GmbH - Polska

Klapa Przeciwopożarowa typ BR

klapy przeciwpożarowe

BR

EIS 120

 

Opis

Klapa przeciwpożarowa Strulik typu BR do montażu w ścianach masywnych i lekkich ścianach warstwowych oraz w stropach masywnych. Klapa jest montowana bezpośrednio w sekcji ppoż.

Klapa w wykonaniu samoczynnym (manualna - topikowa) lub z siłownikiem ze sprężyną powrotną i termowyzwalaczem.

Zakres średnic od Ę 100 do  Ę 315 mm

Skuteczność ochrony przeciwpożarowej gwarantuje przegroda odcinająca klapy. Klapy można stosować nawet w istniejących systemach wentylacyjnych, aby móc sprostać odpowiednim wymaganiom przepisów przeciwpożarowych. Nie potrzeba żadnych specjalnych elementów połączeniowych (oszczędność czasu i kosztów). Można stosować z fibrocementową ramą montażową lub bez. Fibrocementowa rama montażowa umożliwia łatwą wymianę i rozbudowę klapy, np. o wyposażenie w siłownik.

 Sposoby montażu

Montaż klapy w ramie fibrocementowej lub bez ramy. Szczegóły sposobów montażu w karcie katalogowej

Odległości minimalne:

Klapy odcinające typu BR powinny być montowane przy zachowaniu następujących minimalnych odległości:

  • 40 mm między klapami montowanymi w biegnących równolegle instalacjach wentylacyjnych (10 mm między fibrocementowymi ramami montażowymi),

  • 45 mm między klapą odcinającą a ścianą lub stropem w przypadku montowania w ścianach betonowych lub murowanych (30 mm między firbocementową ramą montażową a ścianą lub stropem),

  • 60 mm między klapą odcinającą a stropem w przypadku klap montowanych w ścianach lekkich z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym (45 mm między fibrocementową ramą montażową a stropem),

  • 70 mm między klapą odcinającą a ścianą w przypadku klap montowanych w ścianach lekkich z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym(55 mm między fibrocementową ramą montażową a ścianą).

  • W przypadku klap montowanych bez użycia fibrocementowych ram montażowych ich wzajemna odległość od siebie wynosi minimum 10 mm.

 

Ogólna charakterystyka

·         Klasyfikacja zgodnie z EN 13501-3 do EI 120 S w zależności od sytuacji montażowej

·         Ochrona przeciwpożarowa sprawdzona zgodnie z EN 1366-2 ze znakiem CE zgodnie z EN 15650

·         Temperatura zadziałania - 72 ° C lub 90 °C

 

 

 

EI 120 S (300 Pa)

EI 90 S (300 Pa)

 

Masywna ściana

Normalny beton / murowana

Minimalna grubość 100 mm

Minimalna gęstość 2200 +/- 200 kg / m³

(ve i«o)

 

Ę 100 - 315

Ę 100 - 315

 

Masywna ściana

Beton komórkowy

Minimalna grubość 100 mm

Minimalna gęstość 650 +/- 200 kg / m³

(ve i«o)

 

Ę 100 - 315

Ę 100 - 315

 

Lekka ściana warstwowa na ruszcie stalowym

Minimalna grubość 100 mm

 (ve i«o)

 

Ę 100 - 315

Ę 100 - 315

 

Masywny strop

Normalny beton

Minimalna grubość 100 mm

Minimalna gęstość 2200 +/- 200 kg / m³

(ho i«o)

 

Ę 100 - 315

Ę 100 - 315

 

Masywny strop

Beton komórkowy

Minimalna grubość 100 mm

Minimalna gęstość 650 +/- 200 kg / m³

(ho i«o)

 

Ę 100 - 315

Ę 100 - 315

karta katalogowa

deklaracja właściwości użytkowych

 

BK-CF

EIS 60

BTZ-CF

EIS 90

BCF-2

EIS 120

BTZ-2

EIS 120

BEK

EIS 120

BCF-2-EI60S

EIS 60

TEC

EIS 120

BR2

EIS 120

BKS-2

EIS 120

BK

EIS 90

BK2

EIS 120

BKU

EIS 120

BKI

EIS 120

RKU

 

RKI

RKE

@ 2017